Strieborné, zlaté a oceľové šperky
Krásne šperky zo striebra, ocele a zlata - prstene, náušnice, prívesky, náramky, retiazky, súpravy - super ceny, veľký výber, rýchle dodanie!

www.vasobchod.sk


Multifunkčné šatky
Kvalitné šatky pre turistiku, šport, ale aj bežné nosenie. Už od 3,56 EUR/ks! Nosia sa ako: čelenka, kukla, rúško, šatka na krk, potítko, čapica, uzol na vlasy.

www.vasobchod.sk


Kabelky, tašky, ruksaky a doplnky
Dámske, ale aj pánske kabelky, tašky, ruksaky, peňaženky z kože, korku, textilu, či ekokože Veľký výber!

www.vasobchod.skPopulárne inzeráty
Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie dopytu potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre komunikáciu so zákazníkom, resp. predloženie ponuky. V prípade, že nemáte záujem, aby vaše osobné údaje boli uložené v našej databáze, dopyt môžete zrealizovať telefonicky alebo pri dokončení dopytu uveďte v  "Poznámke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení.

 • Ochrana súkromia je plne v súlade s legislatívou podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
 • Ako majiteľ domény burzabazar.sk týmto prehlasujeme a zaväzujeme sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka (dotknutej osoby) týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke
 • Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku (nepovinný údaj - len ak je zadaný zákazníkom)
 • Osobné údaje budú použité iba pre zaslanie ponuky, vypracovanie zmluvy a pre komunikáciu so zákazníkom  
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je doručenie zmluvy a ponuky prepravnou službou a tým poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky
 • Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ tohto webu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy burzabazar.sk 

Uchovávanie osobných údajov prevádzkovateľom 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom
 • na opravu poskytnutých Osobných údajov
 • na vymazanie poskytnutých Osobných údajov
 • na obmedzenie spracovania Osobných údajov
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • právo na prenos osobných údajov na iného správcu
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 • Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

Webovské stránky burzabazar.sk používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Viac informácii.
Najnovšie inzeráty